§ 6 Luokanopettajan viran täyttäminen Harjulan kouluun / Van Keersbulck

Lataa 

JARDno-2022-424

Päätöspäivämäärä

25.4.2022

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus yhteisopettajuudesta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu) . (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa ja hänen vahvuuksista erityisesti käsityöosaamista tarvitaan koululla.

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Varalle valitaan (Henkilötiedot poistettu) .

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Tarja Edry, Rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut