§ 3 Luokanopettajan viran täyttäminen, Harjulan koulu

Lataa 

JARDno-2022-194

Päätöspäivämäärä

8.3.2022

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus yhteysopettajuudesta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM (henkilötiedot poistettu). (henkilötiedot poistettu) oli haastattelun, koulutuksen ja vuosien työkokemuksen perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Lisäksi hänen henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat uuden Harjulan koulun pedagogiikkaan sekä hänellä oli vahvuutena musiikin opetus.

 

Päätös

Päätän valita KM (henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Tarja Edry, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut