§ 6 Luokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2021-442

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus, opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus yhteisopettajuudesta sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu) . (Henkilötiedot poistettu) oli haastattelujen perusteella pedagogiselta ajattelultaan juuri uuden koulun suuntainen. Hänellä on myös vahvaa taitoaineiden osaamista. 

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen. Varalle valitaan KM (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Tarja Edry, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut