§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-169

Päätöspäivämäärä

23.3.2020

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus luokanopettajan työstä sekä käytännössä osoitetut ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on kasvatustieteiden maisterihenkilötiedot poistettu. henkilötiedot poistettu musiikillinen osaaminen oli vahva peruste valinnalle. Hän myös kiinnostui vahvasti uuden koulun pedagogisesta linjasta ja sen kehittämisestä. Hän on työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita kasvatustieteiden maisterin henkilötiedot poistettu Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 01.08.2020 alkaen. Varalle valitaan henkilötiedot poistettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Rehtori Tarja Edry

Organisaatiotieto

HR-palvelut