§ 4 Luokanopettajan opettajan viran täyttäminen, Harjulan koulu

Lataa 

JARDno-2021-154

Päätöspäivämäärä

11.3.2021

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti, eduksi katsottiin kokemus yhteisopettajuudesta sekä halu kehittää sitä. Eduksi katsottiin myös tiimityöskentelytaidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM henkilötiedot piilotettu. henkilötiedot piilotettu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa. Haastatteluiden perusteella pedagoginen näkemys vastaa koulun tavoitteita sekä hänen edukseen katsotaan kokemus käsitöistä.

Päätös

Päätän valita KM henkilötiedot piilotettu Järvenpään kaupunginluokanopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Tarja Edry, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut