§ 5 Erityisopettajan viran täyttäminen Harjulan kouluun

Lataa 

JARDno-2020-1634

Päätöspäivämäärä

25.6.2020

Päätöksen tekijä

Harjulan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta erityisopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Eduksi katsottiin kokemus erityisopettajan työstä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan on Henkilötiedot poistettu. Henkilötiedot poistettu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Henkilötiedot poistettu Järvenpään kaupungin erityisopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Tarja Edry, rehtori Harjulan koulu

Organisaatiotieto

HR-palvelut