§ 6 Perhelän toimistotilojen työympäristökehittämisen hankinta

Lataa 

JARDno-2021-499

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointiin 1.5.2019 alkaen, jonka mukaan hallintojohtaja voi päättää alle 250 000 euron hankinnoista.

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein, että 

1. Perhelän toimistojen työympäristökehittämistä toimittamaan valitaan vertailun voittanut tarjoaja, CBRE Finland Oy.

2. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. 

3. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

4. Sopimus tehdään kattohintaisena. Mahdolliset lisähankinnat on hankintalain edellyttämällä tavalla kilpailutettava. 

5. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.
 

Allekirjoitus

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut