§ 2 Ostosopimusten sopimushallinnan väliaikainen hankinta

JARDno-2020-161

Päätöspäivämäärä

21.2.2020

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu konsernipalveluiden taloudellisen toimivallan delegointipäätökseen 1.5.2019 alkaen, jonka mukaan hallintojohtaja voi päättää alle 250 000 euron hankinnoista.

Päätös

Päätän, että Järvenpää solmii Cloudia Oy:n kanssa väliaikaisen sopimuksen sopimushallintamoduulista siihen saakka, kunnes Hansel Oy:n yhteishankinta "Hankintojen Elinkaaripalvelu" tulee täysmittaisena voimaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen.

Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Allekirjoitus

Iiris Laukkanen, Hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut