§ 8 Lautamiesten lukumäärää koskeva lausuma

Lataa 

JARDno-2021-726

Päätöspäivämäärä

16.4.2021

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen toimintaohjeen kohdan 3.1 mukaan hallintojohtaja päättää kaupungin edun valvontaan liittyvistä toimista viranomais- ja muussa yhteistyössä silloin, kun kyse ei ole merkitykseltään laajakantoisesta asiasta ja kun tehtävää ei ole määrätty muun viranhaltijan tehtäviin.

Päätös

Järvenpään kaupunki antaa asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle seuraavan lausuman:

Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että kunkin kunnan nimeämien lautamiesten lukumäärä jakautuu tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukaslukujen suhteessa. Kaupungilla ei ole huomauttamista lautamiesten lukumäärän osalta. 

Allekirjoitus

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää