§ 3 Lakimiehen viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2020-179

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 4-10 §

Perustuslaki (731/1999) 125 §

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11) 49.5 §: "Muilta osin palvelualuejohtajat, asiakkuusjohtajat, avainalueen johtajat tai toimintayksiköiden päälliköt valitsevat alaisensa henkilöstön."

Päätös

Päätän edellä kuvaus-kentässä esitetyillä perusteilla valita oikeustieteen maisteri Pekka Kääriäisen Järvenpään kaupungin vakituiseen lakimiehen virkaan 1.4.2020 alkaen.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

hallintojohtaja, Iiris Laukkanen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut