§ 5 Johdon vastuuvakuutuksen hankinta, aiemman päätöksen poistaminen ja asian ratkaiseminen uudelleen

Lataa 

JARDno-2020-1273

Päätöspäivämäärä

4.6.2020

Päätöksen tekijä

Hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupunginjohtaja 18.04.2019 § 10

Hallintojohtajalla on oikeus päättää ostopalvelusopimuksesta, jonka arvo on ≤ 250 000,00 euroa.

Päätös

Päätän

  1. poistaa aiemman hallintojohtajan päätöksen 18.5.2020 § 4 ja ratkaista asian uudelleen hallintolain 50.1 §:n 4-kohdan mukaisella perusteella.
  2. että nykyisen johdon vastuuvakuutuksen (Public officials liability insurance) voimassaoloaikaa pidennetään vakuutusyhtiön Howden Finland Oy (Dual) ehdotuksen mukaisesti 31.8.2020 saakka vakuutuksen aiemmin ehdoin.
  3. että johdon vastuuvakuutuksesta 1.9.2020 alkaen päätetään myöhemmin erikseen.

Allekirjoitus

hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut