§ 1 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Haarajoen kouluun

Lataa 

JARDno-2019-640

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Haarajoen koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto, erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävä edellyttää kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja yhdessä tapahtuvaan työn suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan on KM (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM (Henkilötiedot poistettu)Järvenpään kaupungin erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Jan Mikkonen, Rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut