§ 2 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2019-1319

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

Haarajoen koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, erityisluokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä yhdeksästä hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Jan Mikkonen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut