§ 2 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2020-443

Päätöspäivämäärä

17.3.2020

Päätöksen tekijä

Haarajoen koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä seitsemän hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista kolme täytti viran kelpoisuusehdot. Virka jätetään täyttämättä vähäisten pätevien hakijamäärän vuoksi.

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä, vähäisten pätevien hakijamäärän vuoksi.

Allekirjoitus

Pekka Tukonen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut