§ 2 Sosiaalityöntekijjän viran täyttämättä jättäminen vammaispalveluun

Lataa 

JARDno-2018-629

Päätöspäivämäärä

27.2.2018

Päätöksen tekijä

Erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalityöntekijän kelpoisuus, laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.  Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä yksi hakija. Hakemus jätettiin sähköisesti. Hakijan koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisestä hakemuksesta. Hakemuksen ja haastattelun sekä syventäviin sosiaalityön yliopisto-opintoihin edenneiden opintojen opintomenestyksestä huolimatta hän ei vielä täytä sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska hakija ei täyttänyt vakituisen sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Petra Katilainen, erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut