§ 7 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen jälkihuollon tiimiin

Lataa 

JARDno-2018-2899

Päätöspäivämäärä

21.8.2018

Päätöksen tekijä

Erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain nro 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kolme hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kukaan näistä kolmesta hakijasta ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska kukaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Petra Katilainen, erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut