§ 8 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen vammaispalveluihin

Lataa 

JARDno-2018-3444

Päätöspäivämäärä

9.10.2018

Päätöksen tekijä

Erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Viran kelpoisuusehdoksi määritettiin Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain nro 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Eduksi katsottiin kaupungin sekä kuntayhtymän organisaation ja palveluvalikon tuntemus. Edellytettiin erinomaisia asiakas- ja yhteistyötaitoja sekä vankkaa ja tehtävän mukaista kokemusta vammaisten asiakkaiden parissa tehtävästä sosiaalityöstä. 

Sosiaalityöntekijä YTM Lea Finer täyttää viran hakuvaatimukset. Lea Finer on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykäs hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita sosiaalityöntekijä Lea Finerin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 01.11.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Petra Katilainen, erityisryhmien sosiaalityön palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut