§ 11 Tiemerkintäurakka 2018-2020

Lataa 

JARDno-2017-1898

Päätöspäivämäärä

11.4.2018

Päätöksen tekijä

Elinkeinojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2.

Päätös

Päätän, että Järvenpään sopimuskumppaniksi valitaan hankinnan kohdetta toimittamaan Skanska Industrial Solutions Oy.

Kaupunki ei sitoudu mihinkään kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Työt suoritetaan yksikköhintaurakkana ja laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja, kun tarjoajilla on esittää pyydetyt tiedot ja tiedot täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä.

Optiokautena sopimus jatkuu samoin ehdoin ja hinnoin.

Allekirjoitus

vt. kaupunkikehitys johtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka