§ 3 Nummenkylän, Jampan, Peltolan ja Isonkydön alueurakka/päätös toisen option käyttämisestä

Lataa 

JARDno-2017-750

Päätöspäivämäärä

21.6.2017

Päätöksen tekijä

Elinkeinojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu hallintosääntö 22.5.2017 § 39 kaupunginvaltuusto.

Päätös

Päätän, että hankinnassa käytetään toinen optiovuosi sopimuskaudelle 1.11.2017-31.10.2018. Sopimus tehdään kunnossapitotöiden hankinnan ja päätöksen mukaisesti VRJ Etelä-Suomi Oy:n kanssa. Ennen sopimuksen tekoa tarkistetaan tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset/todistukset. Optiovuoden työt toteutetaan alkuperäisen tarjouksen mukaisilla ehdoilla.  
 

Allekirjoitus

Elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi

Organisaatiotieto

Järvenpää