§ 7 Juholanmäen pesäpallokentän pohjatutkimukset, lisätyö, hankinta

Lataa 

JARDno-2017-1936

Päätöspäivämäärä

21.2.2018

Päätöksen tekijä

Elinkeinojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 4.5.2017 § 29 kaupunkikehityslautakunnan toimivallan edelleen siirtämisestä ja elinkeinojohtajan päätökseen 29.8.2017 § 2 rahamääräiset ratkaisuvaltarajat 28.8.2017 alkaen.  

Päätös

Päätän tilata Juholanmäen pesäpallokentän lisäpohjatutkimukset Ramboll Oy:ltä 27.12.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti kustannusarviohintaan 9885,00 euroa (alv 0%). Kustannusarviota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. 

Toimeksiantoon kuulumattomien tehtävien suorittamisesta ja työn laajuuden muutoksista tulee sopia tilaajan kanssa ennen tehtävän aloittamista.

Kustannukset osoitetaan kaupunkikehityksen asiantuntijapalveluihin. Tilausviite 1860012 Annika Allén. Työ laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuukausittain. Ennen laskun lähettämistä konsultti toimittaa laskutusseurantataulukon tilaajan hyväksyttäväksi. Palkkioon sisältyvät puitesopimuksen mukaisesti kaikki kulut ja korvaukset kuten matka-aika-, materiaali-, raportointi- ja ym. yleiskulut.

Allekirjoitus

Elinkeinojohtaja

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys