§ 6 Järvenpään toimitilahanke 2023 valmistelun tilaaminen Mestaritoiminta Oy:lta

Lataa 

JARDno-2017-1647

Päätöspäivämäärä

3.11.2017

Päätöksen tekijä

Elinkeinojohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 4.5.2017 § 29 kaupunkikehityslautakunnan toimivallan edelleen siirtämisestä.


Päätös

Päätän, että Järvenpään toimitilahanke 2023 valmistelu tilataan liitteenä olevan 18.8.2017 päivätyn työsuunnitelman mukaisesti Mestaritoiminta Oy:lta maksimihintaan 60 000 euroa (alv 0 %).  Työn kustannukset maksetaan kaupunkikehityksen asiantuntijapalveluiden menokohdalta. Tilausviite 1860215 Antti Nikkanen.


Allekirjoitus

Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja

Organisaatiotieto

Järvenpää