§ 18 Ateriakorvaus Järvenpään kaupungin lyhytaikaishoidossa

Lataa 

JARDno-2018-2609

Päätöspäivämäärä

29.6.2018

Päätöksen tekijä

Asumispalvelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Ks. toimintasääntö, palvelupäällikön toimivalta

Päätös

Päätän yllä esitetyin perustein, että vammaispalvelulain nojalla palveluasumisen järjestämiseen liittyvänä erityispalveluna toteutettavan Vaahterakodin lyhytaikaisen asumispalvelun ajalta peritään ateriakorvausta 11,40€/vrk. Päätöstä tarkistetaan tarvittaessa ateriavuorokauden hinnan ja/tai omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon asiakasmaksun muuttuessa.

Allekirjoitus

Marjaana Siponen

Organisaatiotieto

Kotona asumisen tuki