§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen Anttilan kouluun

Lataa 

JARDno-2020-166

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

Anttilan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Tehtävässä edellytettiin monipuolisia yhteistyötaitoja, halua työskennellä erilaisissa tiimeissä, yhteisopetajuuden periaatteiden mukaisesti. Eduksi katsottiin myös kokemus vastaavista tehtävistä, monipuolisten opetusmenetelmien hallinta sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM luokanopettaja (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on edellä mainittujen edellytyksien lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita KM luokanopettaja (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen. 1. varalle valitaan KM luokanopettaja (Henkilötiedot poistettu) ja 2. varalle KM luokanopettaja (Henkilötiedot poistettu).

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Seppo Rantanen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut