§ 2 Luokanopettajan viran täyttäminen Anttilan kouluun

Lataa 

JARDno-2018-2339

Päätöspäivämäärä

21.6.2018

Päätöksen tekijä

Anttilan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määriteltiin luokanopettajan kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaan. Eduksi katsottiin monipuolisten modernien opetusmenetelmien hallinta ja kokemus vastaavista tehtävistä sekä kyky opettaa teknistä työtä, musiikkia ja liikuntaa. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125§ mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan on KM Henri Vesterinen. Henri Vesterinen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

 

Päätös

Päätän valita KM Henri Vesterisen Järvenpään kaupungin luokanopettajan virkaan 1.8. 2018 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen ja on toimittanut nähtäväksi lain 504/2002 mukaisen rekisteriotteen (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Seppo Rantanen

Organisaatiotieto

Perusopetus