§ 1 Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttäminen, Anttilan koulu

Lataa 

JARDno-2021-1319

Päätöspäivämäärä

8.7.2021

Päätöksen tekijä

Anttilan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1996/986, laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuus (tai vastaava aikaisempi tutkinto), Hakijalta edellytettiin kokemusta vastaavista tehtävistä, monipuolisten modernien opetusmenetelmien hallintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja, vahvat tvt-taidot. Eduksi katsottiin erityisosaamisen musiikin opetuksesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin laaja-alaisen erityisopettajan virkaan on (henkilötiedot piilotettu). Työkokemuksen ja haastattelun perusteella hän osoittautui soveltuvammaksi ko. virkaan.

 

Päätös

Päätän valita (henkilötiedot piilotettu) Järvenpään kaupungin laaja-alaisen erityisopettajan virkaan 1.8.2021 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät OVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

rehtori Seppo Rantanen

Organisaatiotieto

HR-palvelut