§ 1 Erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2020-167

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

Anttilan koulun rehtori

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusehtona on KM erityisluokanopettajan kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tehtävässä edellytettiin lisäksi monipuolisten modernien opetusmenetelmien hallintaa, kokemusta vastaavista tehtävistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja. Virkaan haki määräaikaan mennessä 10 hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Hakijoista yksi täytti viran kelpoisuusehdot.

 

Päätös

Päätän jättää erityisluokanopettajan viran täyttämättä kelpoisten hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Allekirjoitus

Seppo Rantanen, rehtori

Organisaatiotieto

HR-palvelut