§ 3 Varhaiskasvatuksen esimiehen viran täyttäminen Iso-Antin päiväkotiin

Lataa 

JARDno-2019-2538

Päätöspäivämäärä

3.9.2019

Päätöksen tekijä

Aluepäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehtona on ollut varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 §:n mukainen kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto tai siirtymäsäännöksen 75 §:n mukainen pätevyys ja kokemus sekä riittävä johtamistaito. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehen virkaan on henkilötiedot piilotettu. Hänellä on varhaiskasvatuksen maisterin tutkinto, kokemusta esimiestyöstä, vahvaa pedagogista osaamista sekä hyvä kehittämisote.

 

Päätös

Päätän valita KM henkiltiedot piilotettu Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehen virkaan 1.10.2019 alkaen. Varalle valitaan KM henkilötiedot piilotettu

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Hanna-Leena Vesterinen, aluepäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut