§ 6 Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio 22.8.2019 / Nummenkylän päiväkoti

Lataa 

JARDno-2019-3421

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Aluepäällikkö

Päätöksen perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimivallan siirtäminen (lanu 18.12.2018 §69)

Päätös

Päätän edellä esitetyin perustein hylätä vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen.

Allekirjoitus

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Hanna-Leena Vesterinen

Organisaatiotieto

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue