§ 1000 Työsuhteen irtisanominen

Lataa 

JARDno-2018-768

Päätöspäivämäärä

28.2.2018

Päätöksen tekijä

Aluepäällikkö

Päätöksen perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Päätän edellä esitetyillä perusteilla irtisanoa työntekijän lastentarhanopettajan työtehtävästä työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaisella henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella.

Työntekijän työsuhde Järvenpään kaupungilla on alkanut 1.1.2014, joten työsuhteessa noudatetaan kahden (2) kuukauden pituista irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomispäivää seuraavasta päivästä. Työntekijä määrätään työehtosopimuksen mukaiselle vuosilomalle 1.4.2018 -30.4.2018 ja jäljelle jäävät vuosilomapäivät maksetaan lomakorvauksena. Muilta osin (1.3.2018 lukien) työntekijä vapautetaan irtisanomisaikana työvelvoitteesta ja tältä ajalta maksetaan palkka.

 

Allekirjoitus

Marju Niinisalo

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus