§ 1 Työsuhteen purkaminen koeaikana

Lataa 

JARDno-2019-146

Päätöspäivämäärä

21.1.2019

Päätöksen tekijä

Aluepäällikkö

Päätöksen perustelut

Työsopimuslain 1 luvun 4§:n mukainen koeaika. 

Työntekijää on suullisesti huomautettu työsuhteen aikana. Sopeutuminen työyhteisöön ei ole ollut odotettua. 

Päätös

Päätän, että työntekijän työsuhde puretaan koeajalla. Työsuhde päättyy välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa. Kertyneet lomapäivät maksetaan työntekijälle lopputilin yhteydessä. 

Ennen työsuhteen purkamista on järjestetty työsopimuslain (55/2001) 9 luvin 2§:n mukainen kuulemistilaisuus palvelussuhteen päättämisen syistä. 

Allekirjoitus

vs. aluepäällikkö Hanna-Leena Vesterinen

Organisaatiotieto

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue