§ 5 Päiväkodinjohtajan viran täyttäminen Isokydön varhaiskasvatusyksikköön

Lataa 

JARDno-2019-3208

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Aluepäällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehtona on ollut varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 §:n mukainen kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto tai siirtymäsäännöksen 75 §:n mukainen pätevyys ja kokemus sekä riittävä johtamistaito. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin päiväkodinjohtajan virkaan on kasvatustieteen kandidaattiNimitiedot piilotettu Nimitiedot piilotettueduksi lasketaan vahva pedagoginen osaaminen, ymmärrys pedagogisesta johtajuudesta, hyvät tietotekniset valmiudet, kehittämismyönteinen ja yhteisöllinen työote. Varalle valitaan Nimitiedot piilotettu

 

 

 

Päätös

Päätän valita päiväkodinjohtajan virkaan kasvatustieteen kandidaatti Nimitiedot piilotettu1.12.2019 alkaen. Varalle valitaan Nimitiedot piilotettu.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Hanna-Leena Vesterinen, aluepäällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut