§ 2 Sosiaaliohjaajan määräaikaisen viran täyttäminen

Lataa 

JARDno-2017-1451

Päätöspäivämäärä

19.10.2017

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaaliohjaajan pätevyys, sosionomi AMK tai YAMK (laki 817/2015, asetus sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista), eduksi katsottiin ryhmänvetotaidot, päihde- ja mielenterveystyön sekä työllisyydenhoidon tuntemus.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan on sosionomi Johanna Orsila. Johanna Orsila on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Johanna Orsilan Järvenpään kaupungin sosiaaliohjaajan määräaikaiseen virkaan 23.10.2017 alkaen. Varalle valitaan Laura Liukkonen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola

Organisaatiotieto

Järvenpää