§ 4 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen aikuissosiaalityöhön

Lataa 

JARDno-2018-1636

Päätöspäivämäärä

17.4.2018

Päätöksen tekijä

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Kumpikaan näistä hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja, joten sosiaalityöntekijän virka jätetään täyttämättä.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska kumpikaan hakijoista ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

aikuissosiaalityön päällikkö Henna Kaukonen

Organisaatiotieto

HR-palvelut