§ 3 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityöhön

Lataa 

JARDno-2018-950

Päätöspäivämäärä

14.3.2018

Päätöksen tekijä

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Eduksi katsottiin ryhmänvetotaidot, päihde- ja mielenterveystyön tuntemus ja aidon halun kehittää omaa työtään. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan on Matti Rajamäki. Hän on koulutukseensa ja laaja-alaiseen työkokemukseensä nähden kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Matti Rajamäen Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 3.4.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Henna Kaukonen, aikuissosiaalityön päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut