§ 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Aikuisten sosiaalipalvelut

Lataa 

JARDno-2018-543

Päätöspäivämäärä

5.2.2018

Päätöksen tekijä

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä kaksi hakijaa. Hakemukset jätettiin sähköisesti. Hakijoiden koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisistä hakemuksista. Toinen hakija ei ollut enää käytettävissä ja toinen ei täyttänyt vakinaisen viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska toinen hakija ei ollut enää käytettävissä ja toinen hakija ei täyttänyt vakianaisen viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Henna Kaukonen

Organisaatiotieto

HR-palvelut