§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen

Lataa 

JARDno-2018-18

Päätöspäivämäärä

3.1.2018

Päätöksen tekijä

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaa täytettäessä on erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaan haki määräaikaan mennessä yksi hakija. Hakemus jätettiin sähköisesti. Hakijan koulutus ja työkokemustiedot kokonaisuudessaan löytyvät sähköisestä hakemuksista. Hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Päätös

Päätän jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä, koska ainoa hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja.

Allekirjoitus

Henna Kaukonen, aikuissosiaalityön päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut