§ 1002 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluun

Lataa 

JARDno-2018-4040

Päätöspäivämäärä

31.12.2018

Päätöksen tekijä

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, eduksi katsottiin kokemus työllisyysasioiden tuntemuksesta sekä hyvä perehtyneisyys toimeentulotukiosaamiseen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan on VTM Katja Pietarinen. Katja Pietarinen on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita Katja Pietarisen Järvenpään kaupungin sosiaalityöntekijän virkaan 6.3.2019 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Henna Kaukonen-Nyholm, aikuissosiaalityön päällikkö

Organisaatiotieto

HR-palvelut