§ 1000 Päätös oman auton käyttöoikeudesta

Lataa 

JARDno-2018-295

Päätöspäivämäärä

9.1.2018

Päätöksen tekijä

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätöksen perustelut

HR-palveluiden ohjeistus työmatkalaskukäytännöistä muuttunut 1.6.2015 lukien (KVTES liite 16 1 § 3 mom.). Matkakulujen laskuttaminen työnantajalta edellyttää aina esimiehen päätöstä matkasta (VIPS-sovellus) ja matkakulut tulee KVTES:n mukaisesti laskuttaa kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Päätös

Päätän myöntää oman auton käyttöoikeuden sosiaaliohjaaja Hanna Torniaiselle työtehtäviin liittyvillä matkoilla silloin, kun auton käyttö on työtehtävän hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta.

Allekirjoitus

Aikuissosiaalityön päällikkö Henna Kaukonen

Organisaatiotieto

Aikuisten sosiaalipalvelut