Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen oikaiseminen

JARDno-2021-2116

Valmistelija

  • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vanhoissa pöytäkirjoissa on todettu puutteellisuuksia, jotka tulee korjata palkkiomaksujen oikeaa maksamista varten. Korjauksien tekeminen perustuu sihteerin ja aiemman puheenjohtajan yhteiseen näkemykseen kokouksen kulusta. Korjauksen kohteena on kaksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjaa vuosilta 2020-2021 ja korjauksia on tarpeen tehdä seuraavasti:

Kokous 24.11.2020

§ 33 Ilmoitusasiat

Lisätään 3) Kaija Tuuri osallistui puheenjohtajan sijaan Keusoten tarkastuslautakunnan kokoukseen 3.11.2020. Kaija raportoi kokouksessa käsitellyistä asioista. Päätös: merkittiin tiedoksi

 

§ 34 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Päätöksen perään: Puheenjohtaja Heini Liimataisen poissaollessa puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Tuuri

 

Kokous 12.1.2021

§ 2 Ilmoitusasiat

Päätöksen perään: Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Tuuri

§ 3 Sidonnaisuusilmoitukset

Päätöksen perään: Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Tuuri

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä korjaukset kokouspöytäkirjoihin ja valtuuttaa sihteerin tekemään muutokset asianhallintajärjestelmään.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä korjaukset kokouspöytäkirjoihin ja valtuuttaa sihteerin tekemään muutokset asianhallintajärjestelmään.