Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat:

1) Vastuutarkastaja Minna Ainasvuori esittelee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2021

2) Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esittelevät toimialojansa

3) päätetään kevään kokouspäivät

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätettiin kevään kokouspäiviksi:

25.1.2022

8.2.2022

8.3.2022

22.3.2022

5.4.2022

26.4.2022

3.5.2022 varapäivä (jatkokokous)