Tarkastuslautakunta, kokous 8.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten hyväksyminen 2021-2025

JARDno-2021-1911

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevuista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimenn tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Käsittely:

Todettiin tähän saakka saadut sidonnaisuusilmoitukset.

Tähän saakka toimitetut ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Hallintosäännön 57 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta antaa valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset aina vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa (seuraavan kerran vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa).

Valtuustokauden aikana tarkastuslautakunta pyytää tarvittaessa ilmoittamaan mahdolliset muutokset sidonnaisuuksissa.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja julkaista ne kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Pyydetään korjaukset osaan ilmoituksista. Muilta osin merkitään tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset  ja julkaistaan ne kaupungin verkkosivuilla.

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö-​ ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten,​ valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,​ kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,​ merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,​ joilla voi olla merkitystä luottamus-​ ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,​ kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle,​ joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevuista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimenn tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Käsittely:

Todetaan saadut uudet sidonnaisuusilmoitukset sekä korjaukset aiemmin saatuihin ilmoituksiin.

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja julkaista ne kaupungin verkkosivuilla. Tähän mennessä saadut sidonnaisuusilmoitukset viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaan.

Käsiteltiin sidonnaisuusilmoitukset seuraavilta henkilöiltä:

Ekroth Marko

Korpela Mika

Uhlenius Irma

Valmistelija

Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien. Kunnanhallituksen ja maankäyttö-​ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten,​valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,​kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,​merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, ​joilla voi olla merkitystä luottamus-​ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,​kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle,​joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevuista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimenn tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja julkaista ne kaupungin verkkosivuilla.

Saadut ilmoitukset: Korhonen Asmo, Kurkinen Riina, Takala Jouni, Karjalainen Satu, Puola Pekka, Palviainen Harri, Passi Tomi, Piisinen Jorma, Lappalainen Esko, Karenius Nea ja Taavitsainen Mikko.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 60 (KV 21.6.2021 § 53) mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja kehottaa tarvittaessa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneitä tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja korjaamaan jo tehtyä ilmoitusta. Konsernipalvelut huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla tarkastuslautakunnan ohjeen mukaan.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

Liitteeseen täydennetään vielä tarkastuslautakunnan  8.2.2022 § 6 käsittelyssä olevat ilmoitukset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnalle vuonna 2021 toimitettujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset liitteen mukaisesti. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Kuntalain (410 / 2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksitaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 lukien. Kunnanhallituksen ja maankäyttö-​ja rakennuslaissa (132 / 1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten,​valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,​kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,​merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, ​joilla voi olla merkitystä luottamus-​ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,​kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle,​joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuusilmoituksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevuista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimenn tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja julkaista ne kaupungin verkkosivuilla.

Saadut ilmoitukset: Riitta Saarnivuo ja Vesa Müller

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.