Tarkastuslautakunta, kokous 8.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat:

1) Talousjohtaja Kirsi Rinne tulee esittelemään alustavat vuoden 2021 tilinpäätösluvut

2) Aloitetaan työstämään arviointikertomusta vuodelta 2021

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.