Tarkastuslautakunta, kokous 5.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli seuraavat ilmoitusasiat:

1) Jatkettiin arviointikertomuksen työstämistä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.