Tarkastuslautakunta, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tarkastuslautakunnan kokouksen 10.4.2018 asiat (lisäpykälä)

Perustelut

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Arviointikertomuksen työstäminen

3. Ilmoitusasiat

Kokouspaikkana Järvenpää -​talo (Hallintokatu 4),​ kokous alkaa klo 17.00.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)