Tarkastuslautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

JARDno-2021-961

Valmistelija

  • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHT Minna Ainasvuori on antanut tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2020

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää 

  • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.