Tarkastuslautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsitteli seuraavat ilmoitusasiat

1) Vastuutarkastaja Minna Ainasvuori tulee esittelemään tilintarkastuksen loppuraportin sekä tilintarkastuskertomuksen

2) Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.