Tarkastuslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat:

1) Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esittelee vuoden 2020 henkilöstökertomuksen

2) Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi