Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat:

1) Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu tulee vastaamaan tarkastuslautakunnan kysymyksiin henkilöstöön liittyen

2) Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.