Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

JARDno-2022-760

Valmistelija

  • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHT Minna Ainasvuori on antanut tilintarkastuksen loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021 .

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää 

  • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021

Päätös

Päätettiin ehdotuksen mukaan.