Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat

1) Jatketaan arviointikertomuksen työstämistä

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi